GAZETA MŁAWSKA ( 1939 nr 33 [19] )

GAZETA MŁAWSKA nr 33 (19) z dnia 25.08.1939

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )