GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 10 )

GŁOS MŁAWSKI nr 10 z dnia 5.04.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )