GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 12 )

GŁOS MŁAWSKI nr 12 z dnia 19.04.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )