GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 16 )

GŁOS MŁAWSKI nr 16 z dnia 17.05.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )