GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 3 )

GŁOS MŁAWSKI nr 3 z dnia 15.02.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )