GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 40 )

GŁOS MŁAWSKI nr 40 z dnia 1.11.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )