GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 5 )

GŁOS MŁAWSKI nr 5 z dnia 1.03.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )