GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 6 )

GŁOS MŁAWSKI nr 6 z dnia 8.03.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )