GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 8 )

GŁOS MŁAWSKI nr 8 z dnia 22.03.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )