GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 14 )

GŁOS MŁAWSKI nr 14 z dnia 11.04.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )