GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 18 )

GŁOS MŁAWSKI nr 18 z dnia 25.05.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )