GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 21 )

GŁOS MŁAWSKI nr 21 z dnia 27.06.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )