GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 27 )

GŁOS MŁAWSKI nr 27 z dnia 26.10.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )