GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 29 )

GŁOS MŁAWSKI nr 29 z dnia 7.11.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )