UL. DŁUGA 16

Adres : ul. Długa 16

  W 1902 roku parafianie filiału ewangelicko-augsburskiego postanowili zbudować swój dom parafialny. Kolegium kościelne dysponujące funduszem około 1500 rubli nabyło plac w bliskości kościoła przy ulicy Długo-Tylnej za 600 rubli wraz z kosztami rejentalnymi i hipotecznymi. Na fundusz budowy tego domu złożyły się ofiary od : spadkobierców Bohnkego ze Strzegowa (300 rubli), miejscowego kantora Michała Missola (500 rubli), Wiśniewskiego (200 rubli), Karola Baranowskiego (200 rubli) i wielu innych parafian. Poza tym postanowiono zaciągnąć pożyczkę w wysokości 3000 rubli z kasy wdów i sierot.

   Na zakupionym placu uchwalono pobudować dom murowany przeznaczając go na pomieszczenie szkoły, kantora i zakrystiana rezerwując jeden pokój dla księdza pastora przyjeżdżającego do Mławy, aby odprawić  nabożeństwo. Budynek zbudowano w 1904 roku a w następnym roku duża sala konfirmacyjna została wynajęta na szkołę początkową ewangelicką. Była to szkoła 1-klasowa, do której uczęszczało około 20 uczniów. Pierwszym nauczycielem był Michał Missol, który od 1 stycznia 1906 roku został mianowany nauczycielem w Lublinie a na jego miejsce przybył do Mławy Gustaw Menke. Szkoła ewangelicka funkcjonowała do 1914 roku. W tej samej sali w latach 1917-26 mieściła się szkoła powszechna żeńska nr 5, a po niej do 1938 roku szkoła powszechna nr 3. 

   W lipcu1938 roku władze miasta zabrały szkole nr 3 salę, w której zmagazynowano zbiory Miejskiego Muzeum.

   Budynek przetrwał drugą wojnę światową a w okresie powojennym nadbudowano piętro, co zmieniło jego wygląd.