UL. PŁOCKA 44

Adres : ul. Płocka 44

  Dom przy ul. Płockiej 44 u zbiegu z ul. Długą na początku XIX wieku był drewniany. Pierwszym znanym właścicielem całej posesji, która w tamtym czasie miała numer 87 był Maciej Badyda a od 1829 r. Jan Badyda. Następnie na miejscu drewnianego budynku został wzniesiony murowany parterowy na planie prostokąta o wymiarach 16,4 m x 11,3 m. Według spisu nieruchomości z 1876 roku właścicielem posesji jest Karol Baranowski a w budynku z jednej strony znajdują się trzy pokoje z kuchnią a z drugiej piekarnia z dwoma pomieszczeniami natomiast na poddaszu dwa pokoje. W oficynie murowanej znajdowały się cztery pomieszczenia, w każdym z nich dwa pokoje.

  W 1885 roku Wiktor Waśkowski otworzył w murowanej oficynie fabrykę pierników toruńskich, której specjalnością były pierniki miodowe we wszystkich gatunkach. Waśkowski pracował wcześniej kilka lat w fabrykach pierników w Toruniu, gdzie zdobywał doświadczenie w tym fachu. Nieruchomość tą Waśkowski wraz z żoną Julią nabył w 1890 roku za kwotę 4.011 rubli. Pierniki Toruńskie były sprzedawane na miejscu w sklepie i w cukierni na rynku pod firmą ” Wiktor Waśkowski „. Pod koniec XIX wieku Waśkowski próbował sprzedać lub wydzierżawić piekarnię o czym świadczą ogłoszenia zamieszczane w prasie przez kilka lat.

  Waśkowski był również od 1898 roku właścicielem altany w ogrodzie spacerowym (obecnie lewa strona parku miejskiego). Brał udział w akcjach dobroczynnych i tak np. w 1905 roku przekazał dużą ilość pierników dla dzieci pod choinkę zorganizowaną przez Towarzystwo Dobroczynności. Przez kilka lat od 1905 roku wynajmowane było jedne pomieszczenie ewangelikom, w którym mieściła się 1-klasowa ewangelicka szkoła początkowa prowadzona przez kantora Michała Missola. Po pierwszej wojnie światowej Waśkowski prowadził tylko piekarnię. Od 1926 nowym właścicielem piekarni został Aleksander Cichocki, który prowadził ją do wybuchu drugiej wojny światowej. Budynek obecnie nie istnieje został rozebrany.