UL. STARY RYNEK 9

Adres : ul. Stary Rynek 9

     Pierwszy opis zabudowań na działce pod nr 9 znalazłem w dokumentach dotyczących licytacji tej nieruchomości z 1817 roku. Licytacja obejmowała plac, na którym znajdował się dom drewniany w węgieł budowany od strony rynku, drugi dom od ulicy tylnej w wiązarek budowany. Poza tym na placu znajdowały się dwie stajenki, lamus i chlewek. W tamtym czasie nieruchomość ta miała numer 14 a jej wcześniejszymi właścicielami było małżeństwo Mateusza i Małgorzaty Alczyńskich, którzy zmarli w 1807 roku. Licytację wygrało małżeństwo Bartłomieja i Anny Gałczyńskich, które nabyło nieruchomość za kwotę 6200 zł.

W 1836 roku od Gałczyńskich nieruchomość kupił Jan Wiśniewski właściciel młyna wodnego zwanego Ruda pod wsią Mławka położonego. W 1838 roku umiera Jan Wiśniewski a w dokumencie hipotecznym oprócz domu drewnianego wspomina się o oficynie w mur pruski zbudowanej. W 1853 roku córka Jana Wiśniewskiego Dorota bierze ślub z Karolem Hintzem synem znanego w Mławie piekarza Jakuba Hintza. 

Kolejny opis nieruchomości z 1876 roku podaje, że jego właścicielem jest Karol Hintz i składa się z domu drewnianego z frontową ścianą murowaną, w którym z lewej strony znajdował się sklep i pokój z kuchnią, po środku było wejście do korytarza z przejściem na podwórko a z prawej strony dwa pokoje. Na działce znajdowała się również murowana oficyna kryta gontem, osiem chlewków i spichlerz. Prawdopodobnie w tym czasie powstała tu piekarnia założona przez Karola Hintza. Piekarnia funkcjonowała w tym miejscu do wybuchu drugiej wojny światowej. Od początku XX wieku jej właścicielem był Ignacy Siński pod nazwą „Piekarnia Warszawska”. Przez cały czas istnienia piekarni sprzedawano pieczywo w sklepie z lewej strony domu natomiast z prawej strony znajdował się lokal, w którym Maria Dmowska prowadziła w latach dwudziestych sklep spożywczy.

We wrześniu 1939 roku budynek został trafiony pociskiem i uległ zniszczeniu.