UL. ŻWIRKI 34

Adres : ul. Żwirki 34

W 1922 roku małopolski przemysłowiec inżynier Wieluński rozpoczął budowę dużego domu mieszkalnego przy końcu ul. Działdowskiej (obecnie ul. Żwirki 34) według planu architekta inżyniera Konrada Koreckiego. Budowę ukończono w 1925 roku, a koszt budowy wyniósł 38 milionów marek.

Rzut parteru

Dom był zbudowany na planie nieregularnym złożonym z kwadratów i prostokątów ze ściętymi narożami i w swoim wyglądzie nawiązywał do modernizmu. W 1930 roku nowym właścicielem nieruchomości został dr Ignacy Rachocki, który założył tutaj własny szpital. Szpital funkcjonował do wybuchu drugiej wojny światowej i mieścił się w osobnym budynku zbudowanym we wschodniej części posesji.

Budynek dawnego szpitala

W okresie okupacji budynek został zajęty przez władzę niemiecką. Po wojnie wdowa po dr Rachockim sprzedała budynek, który w niezmienionej formie istnieje do dzisiaj.