WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 12 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 12 z dnia 10.10.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )