WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 13 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 13 z dnia 17.10.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )