WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 14 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 14 z dnia 24.10.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )