WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 16 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 16 z dnia 5.11.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )