WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 2 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 2 z dnia 23.05.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )