WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 6 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 6 z dnia 4.07.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )