WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 7 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 7 z dnia 11.07.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )