WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 9 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 9 z dnia 19.09.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )