D

 

DALKA  FRANCISZEK

Działalność :   rzeźnik ,
Miejsce :   ul. Kolejowa ,
Okres :   1926-39

 

DĄB  MORYC

Działalność :   dorożkarz ( dorożka nr 27 ) ,
Miejsce :   ul. Łomska ,
Okres :   1927

 

DĄBKOWSKI  FRANCISZEK

Działalność :   restauracja „Bar Polski” ,
Miejsce :   ul. Chrobrego 3 ,
Okres :   1933

 

DĄBROWSKI  ANTONI

Działalność :   restauracja z wyszynkiem trunków ,
Miejsce :   Mława 2 – ul. Rynek 5 ,
Okres :   1925-30

 

DEJNECKA  E.

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   Stara Wólka ,
Okres :   1928

 

DELEWI  ICEK

Działalność :   siodlarz ,
Miejsce :
Okres :   1916

 

DEOROWICZ  STANISŁAW

Działalność :   handel wędlinami ,
Miejsce :   ul. Rynkowa ,
Okres :   1922-27

 

DEOROWICZ  Z.

Działalność :   handel wędlinami ,
Miejsce :   ul. Kościelna ,
Okres :   1929-30

 

DĘBSKA  BRONISŁAWA

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :   ul. 3-go Maja ,
Okres :   1922-30

 

DĘBSKA  STEFANIA

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :
Okres :   1938

 

DĘBSKI  ANTONI

Działalność :   wiatrak-młyn ,
Miejsce :
Okres :   1902-05

 

DŁUGOKĘCKI  ANTONI

Działalność :   sklep spożywczy ze sprzedażą mięsa ,
Miejsce :   ul. Niborska 56 ,
Okres :   1928-30

 

DŁUŻNIEWSKI  WALENTY

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :   ul. Warszawska 68 ,
Okres :   1922-30

 

DMOWSKA  FELIKSA

Działalność :   handel mięsem ,
Miejsce :
Okres :   1917

 

DMOWSKA  MARIA

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 10 ,
Okres :   1918-30

 

DMOWSKA  STANISŁAWA

Działalność :   handel mięsem ,
Miejsce :
Okres :   1916

 

DMOWSKI  ALEKSANDER

Działalność :   handel wędlinami ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1929-39

 

DMOWSKI  E.

Działalność :   wędliniarnia ,
Miejsce :
Okres :   1916

DMOWSKI  STANISŁAW

Działalność :   handel mięsem i wędlinami ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 3 i ul. Chrobrego 7 ,
Okres :   1918-38

 

DOBOSIEWICZ  WŁADYSŁAWA  i  POPIELNICKA  E.

Działalność :   pracownia kapeluszy damskich ,
Miejsce :   ul. Chrobrego 3 , ul. 3-go Maja 7
Okres :   1937-38

 

DOMACHOWSKI  TOMASZ

Działalność :   skład spożywczy , kolonialny i delikatesów ,
Miejsce :   ul. Niborska 14 ,
Okres :   1929

 

DOMŻALSKI  J.

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1926-27

 

DRACHMAN  JAKÓB

Działalność :   sklep galanteryjny ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 4 ,
Okres :   1916-30

 

DRAGON  SZMUL

Działalność :   handel mięsem ,
Miejsce :   ul. Działdowska 21 ( hala rzeźnicka – jatka nr 13 ) ,
Okres :   1896-1930

 

DRAMIŃSKA  W.

Działalność :   magazyn i pracownia kapeluszy damskich ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 10 ,
Okres :   1937

 

DRAMIŃSKI  CZESŁAW

Działalność :   handel zbożem ; handel ziemiopłodami ,
Miejsce :   ul. Działdowska 21 ; ul. Stary Rynek 10/2 ,
Okres :   1928-34

 

DRAMIŃSKI  CZESŁAW  i  spółka

Działalność :   handel materiałami budowlanymi ,
Miejsce :   ul. Warszawska 44 ,
Okres :   1937

 

DRATWA  ICEK

Działalność :   handel materiałami budowlanymi ; skład desek budowlanych ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka ; ul. Działdowska 32 ,
Okres :   1925-30

 

DRATWA  LEJB  spółka z BERLINKA M. i LEWKOWICZ CH.

Działalność :   młyn ,
Miejsce :   ul. Szewska ,
Okres :   1926-27

 

DRATWA  R.

Działalność :   krawiectwo damskie ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka ,
Okres :   1928-30

 

DRATWA  SZMUL

Działalność :   skład drzewa opałowego i torfu ,
Miejsce :   ul. Długa 15 ,
Okres :   1924-34

 

DRATWA  SZYMON

Działalność :   tartak parowy ,
Miejsce :   ul. Kolejowa 48 ,
Okres :   1916-22

 

DREWICZ  CH.

Działalność :   handel naczyniami kuchennymi ,
Miejsce :   ul. Rynkowa ,
Okres :   1926-30

 

DREWICZ  TAUBA

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   ul. Rynkowa ,
Okres :   1917-27

 

DREZNER  JAKÓB

Działalność :   sklep z mięsem ,
Miejsce :   ul. Płocka 8 ,
Okres :   1929-30

 

DROJANOWSKI  WALENTY

Działalność :   restauracja ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1910-30

 

DROZDOWSKI  A.

Działalność :   szewc ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1928-29

 

DUNAJSKI  D.

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1928-30

 

DYGLEWICZ  ALEKSANDER

Działalność :   księgarnia ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1889

 

DYMKOWSKA  JÓZEFA

Działalność :   handel towarami bławatnymi i obuwiem ,
Miejsce :
Okres :   1922-24

 

DYR  S.

Działalność :   pracownia rzeźbiarska ,
Miejsce :
Okres :   1929

 

DYSKANT  FRANCISZEK

Działalność :   sklep z pieczywem ,
Miejsce :   ul. Rynkowa 81 ,
Okres :   1927-28

 

DZIAŁDOWSKI  ABRAM

Działalność :   sklep bławatny i konfekcja męska ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 6 ,
Okres :   1920-30

 

DZIAŁDOWSKI  HENRYK

Działalność :   sklep bławatny ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 5 ,
Okres :   1916-29

 

DZIAŁDOWSKI  HERSZ

Działalność :   sklep bławatny ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 5 ,
Okres :   1929-30

 

DZIEDZIC  HERSZ

Działalność :   sklep z artykułami kolonialnymi ,
Miejsce :
Okres :   1919

 

DZIELIŃSKI  ANTONI

Działalność :   dorożkarz ( dorożka nr 19 ) ,
Miejsce :   ul. Okólna ,
Okres :   1927

 

DZIKOWSKI  LEJB

Działalność :   szewc ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka ,
Okres :   1917-30