GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 11 )

GŁOS MŁAWSKI nr 11 z dnia 12.04.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )