GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 2 )

GŁOS MŁAWSKI nr 2 z dnia 8.02.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )