UL. DŁUGA 5

Adres : ul. Długa 5

   Budynek przy ul. Długiej 5 został zbudowany na przełomie XIX i XX wieku przez lekarza weterynarii Bronisława Grzelińskiego. W okresie pierwszej wojny światowej znajdował się w nim niemiecki dom czerwonego krzyża miasta Essen.

Poniżej przedstawiam zdjęcia z okresu pierwszej wojny światowej związane z tym domem.

  W latach 1917-18 mieścił się w tym budynku wydział hipoteczny, w którym urzędował pisarz hipoteczny Jan Sączewski. W okresie międzywojennym mieli w nim swoje mieszkania rejent Józef Ossowski (1921), rejent Michał Przybora (1931-36), rejent Stanisław Duszyński, który w latach 1931-34 miał tu swoją kancelarię oraz notariusz Mieczysław Ganszer (1936). W budynku oprócz mieszkań mieściła się redakcja „Gazety Mławskiej” (1937). 

  Na początku lat trzydziestych w budynku tym znajdowało się prywatne przedszkole i szkoła powszechna, do których uczęszczało 15 uczniów. Obie te instytucje zajmowały po jednej sali. Dodatkowo mieściła się tam biblioteka Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej żeńskiej im. Stanisława Kostki czynna była trzy dni w tygodniu przez cztery godziny, w której księgozbiór składał się ze 100 tomów, a korzystało z niej w ciągu roku około 30 czytelników. W tym okresie właścicielka domu Leokadia Grzelińska prowadziła sklep bławatno-piśmienny. W drugiej połowie lat trzydziestych na piętrze mieściła się biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej.

Budynek został zniszczony podczas wyzwalania Mławy w 1945 roku.