GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 22 )

GŁOS MŁAWSKI nr 22 z dnia 11.07.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )