WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 11 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 11 z dnia 3.10.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )