GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 23 )

GŁOS MŁAWSKI nr 23 z dnia 25.07.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )