GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 4 )

GŁOS MŁAWSKI nr 4 z dnia 22.02.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )