WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 5 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 5 z dnia 27.06.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )