UL. KOZIA 3

Adres : ul. Kozia 3

  Budynek murowany w tym miejscu został zbudowany na początku XX wieku przez Nataniela Bonisławskiego znanego w tym okresie handlarza rybami. W pewnym czasie Bonisławski dla zapewnienia sobie dostaw ryb dzierżawił całe jezioro Jeziorak koło Iławy. Wcześniej na tym miejscu stał mały drewniany dom, w którym mieszkał piekarz Zalmen Blum. Przy położeniu kamienia węgielnego pod budowę tego domu uczestniczyły władze miasta. W samym budynku od początku mieścił się nowy bejt midrasz.

  W domu nauki znajdowała się biblioteka z dziełami religijnymi przeznaczonymi do studiów religijnych, modlitw i dyskusji. Osoby studiujące spędzały często długie godziny, stąd zachodziła konieczność odpoczynku lub przespania się. Do bejt midrasz uczęszczali żydzi młodszego pokolenia a w późniejszym czasie syjoniści, którzy stanowili inteligencką część społeczeństwa. Modlitwy odbywały się w nim trzy razy dziennie jednak większym powodzeniem cieszył się stary bejt midrasz znajdujący się z drugiej strony synagogi. Nauczali w nich często wędrowni kaznodzieje, których zapraszała gmina żydowska. Przez pewien czas mieściła się w tym budynku mławska jesziwa ( uczelnia talmudyczna przeznaczona dla dorosłych ). Nowy bejt midrasz sąsiadował z synagogą i był do niej przybudowany.

Widok na nowy bejt midrasz od strony ul. Warszawskiej
Z prawej strony widoczne wejście do bejt midrasz od ul. Koziej

Budynek został spalony przez Niemców wraz z synagogą 23 września 1939 roku a następnie rozebrany w 1940 roku.