GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 25 )

GŁOS MŁAWSKI nr 25 z dnia 5.09.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )