GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 16 )

GŁOS MŁAWSKI nr 16 z dnia 2.05.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )