GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 10 )

GŁOS MŁAWSKI nr 10 z dnia 13.03.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )