GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 1 )

GŁOS MŁAWSKI nr 1 z dnia 1.02.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )