WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 4 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 4 z dnia 6.06.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )