WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 3 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 3 z dnia 30.05.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )