GŁOS MŁAWSKI ( 1929 nr 7 )

GŁOS MŁAWSKI nr 7 z dnia 15.03.1929

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )