GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 24 )

GŁOS MŁAWSKI nr 24 z dnia 15.08.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )