WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 8 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 8 z dnia 18.07.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )