WIADOMOŚCI MŁAWSKIE ( 1922 nr 15 )

WIADOMOŚCI MŁAWSKIE nr 15 z dnia 29.10.1922

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )