UL. BROWARNA – STAWY

Adres : ul. Browarna - stawy

     Na początku XIX wieku ul. Łazienna obecna ul. Browarna znana była jako strzecha zdrowia publicznego. Między ul. Łazienną a Seraczem znajdowały się stawy, gdzie w jednym z nich mieszkańcy Mławy urządzali kąpiele. Prawdopodobnie od tych kąpieli powstała nazwa ulicy.

Szkic terenu z początku lat dwudziestych

Na tym obszarze oprócz stawów znajdowały się ogrody owocowe. Stawy były zaopatrywane w wodę ze źródła znajdującego się po przeciwnej stronie ul. Łaziennej na terenie farbiarni Samuela Lange. Woda przepływała przez stawy a następnie wpływała do Seracza. Woda ze źródła była zapewne używana przy produkcji piwa w browarach, które funkcjonowały przy tej ulicy w XIX wieku. Pierwszy był browar miejski działający w latach 1818-1853 a następnie browar Binema Segała, który funkcjonował w zabudowaniach po byłej farbiarni do wybuchu pierwszej wojny światowej. Z powodu tych browarów zmieniła się z czasem i nazwa ulicy. W tym czasie według wspomnień Lucjana Czerwińskiego właścicielem terenu ze stawami i ogrodami był Miłobędzki.

W okresie pierwszej wojny światowej Niemcy przerobili staw, w którym odbywały się kąpiele na basen. Wybetonowali brzegi basenu budując od strony wschodniej dziesięć przebieralni a od strony zachodniej zbudowali zadaszenie i zamontowali pomosty. Na tym basenie można było popływać nawet łódką.

Na początku lat dwudziestych nowym właścicielem stawów został Bolesław Bendych. Bardzo często w okresie zimy stawy były wykorzystywane jako lodowisko. Stawy przetrwały do wybuchu drugiej wojny światowej.

Dzisiaj ślad po stawach zaginął a na ich miejscu znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.