GŁOS MŁAWSKI ( 1930 nr 19 )

GŁOS MŁAWSKI nr 19 z dnia 6.06.1930

( ze zbiorów Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Mławie )