UL. SZEWSKA 4

Adres : ul. Szewska 4

  Młyn na ul. Szewskiej został zbudowany po pierwszej wojnie światowej około 1919 roku. Wcześniej w tym miejscu stał parterowy dom drewniany usytuowany szczytem do ul. Szewskiej a obok niego znajdował się mały plac, przez który można było przejść na ul. Zduńską. Budynek młyna był murowany dwupiętrowy pokryty blachą. Wjeżdżało się do niego od ul. Szewskiej na podwórko gdzie znajdowały się rampy.

  W tym czasie właścicielem działki i młyna pod ówczesnym adresem ul. Szewska 2 był Mojżesz Berlinka. W latach 1926-28 młyn był zarządzany przez spółkę, w skład której wchodzili : P. Berlinka, Chiel-Majer Lewkowicz i L. Dratwa. Przez następne cztery lata młyn prowadziła firma „Polski Młyn Gospodarczy”, której dyrektorem był Kurkiewicz.

  W 1932 roku młyn przejęła firma „Młyn Przemysłowy Rybak i Fuks sp. z o.o.”. W skład zarządu spółki wchodzili : Abram Rybak i Abram Fuks. Kapitał zakładowy młyna wynosił 6.000 zł i pracowało w nim trzynastu robotników. Spółka prosperowała do wybuchu drugiej wojny światowej.

  W okresie okupacji po założeniu przez Niemców getta młyn znalazł się na jego terytorium a okupanci wykorzystali go do zakwaterowania w nim Żydów przywiezionych z innych miejscowości.

  Po wojnie rampę znajdującą się z tyłu młyna rozebrano i zbudowano nową krytą z wjazdem od ul. Szewskiej. W czasach kiedy młyny straciły rację bytu młyn stał opuszczony ulegając ruinie a następnie po kilku latach został rozebrany.