F

 

FABJAN  MENDEL

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   ul. Warszawska 50 ,
Okres :   1924-25

 

FABJAN  MOSZE  i  MŁAWER  DAWID

Działalność :   transport – ciężarówka ,
Miejsce :   ul. Płocka 14 ,
Okres :   1935

 

FAJERSZTEIN  TOBIASZ

Działalność :   skład opału ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1917-27

 

FALACIŃSKI  J.

Działalność :   handel mięsem ,
Miejsce :   ul. Graniczna i Wólka ,
Okres :   1926-27

 

FALKOWSKI  S.

Działalność :   szewc ,
Miejsce :   ul. Szkolna ,
Okres :   1928-30

 

FATER  ABRAM  SZMUL

Działalność :   skład mebli ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka 5 ,
Okres :   1922-28

 

FATER  FAJWEL

Działalność :   skład mebli ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka 5 ,
Okres :   1927-28

 

FATER  IZRAEL

Działalność :   restauracja z wyszynkiem trunków alkoholowych ,
Miejsce :   ul. Warszawska 3 ,
Okres :   1905-30

 

FATER  TEWEL (do 1926) i TEMERA (od 1926 do 1927)

Działalność :   skład mebli ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka 5 ,
Okres :   1917-30

 

FEIGENBAUM  ICEK

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :   ul. Niborska ,
Okres :   1917-30

 

FIDLER  J.

Działalność :   piekarnia , sprzedaż pieczywa ,
Miejsce :   ul. Rynkowa , ul. Kolejowa ,
Okres :   1928-30

 

FIGOT  I.

Działalność :   rymarz ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1929-30

 

FIGOT  NACHMAN

Działalność :   garbarnia ,
Miejsce :   ul. Zduńska 3 i 5 ,
Okres :   1920-30

 

FIGOT  N.

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1926-27

 

FIKCIŃSKI  FELIKS

Działalność :   piekarz ,
Miejsce :
Okres :   1919

 

FILAR  F.

Działalność :   krawiectwo damskie ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1928-30

 

FILAR  JOSEK  ELJASZ

Działalność :   sprzedaż skór w mieszkaniu ,
Miejsce :   ul. Płocka 9 ,
Okres :   1920-30

 

FILAR  J.

Działalność :   handel skórami ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1917-30

 

FILUT  CH.

Działalność :   zakład ślusarski ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1928-30

 

FISZERMAN  JANKIEL

Działalność :   wałkarnia , handel skórami ,
Miejsce :   ul. Kozia ,
Okres :   1929-30

 

FLACZYŃSKI  LEON

Działalność :   zegarmistrz ,
Miejsce :
Okres :   1939

 

FLASTER  MENDEL

Działalność :   handel mięsem ,
Miejsce :   ul. Działdowska 21 ( hala rzeźnicka – stół nr 15 ) ,
Okres :   1884-1930

 

FLASTER  SZYMCHA

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :
Okres :   1917

 

FLATO  SZYJA  MORDKA

Działalność :   sklep ze sprzedażą towarów łokciowych i konfekcji ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ( sklep magistracki nr 8 ) ,
Okres :   1923-29

 

FLEISCHFLESSER  EUGENIUSZ

Działalność :   zakład tapicerski ,
Miejsce :   ul. Działdowska ,
Okres :   1926-30

 

FOGELMAN  B.

Działalność :   fabryka mydła ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka 4 ,
Okres :   1925

 

FONAREW  KONSTANTY

Działalność :   handel ziemiopłodami ,
Miejsce :   ul. Graniczna 42 ,
Okres :   1925-33

 

FONAREW  M.

Działalność :   handel zbożem ,
Miejsce :   ul. Kolejowa ,
Okres :   1926-27

 

FRANK  BENJAMIN  i  IZRAEL ICEK

Działalność :   sklep kolonialny ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 25 ,
Okres :   1920-30

 

FRANK  M. spółka z KONECKI S. i PIŻYC D.

Działalność :   dom handlowy (towary kolonialne, wyroby tytoniowe, skład wódek i win, śledzie ); bank ; fabryka mydła, materiały budowlane ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 25 ,
Okres :   1880-1917

 

FRANK  MOJŻESZ  i  BENJAMIN

Działalność :   dom handlowy , handel hurtowy i detaliczny różnymi towarami ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 25 ,
Okres :   1922

 

FRANK  i  KUNIEWSKI

Działalność :   ajent handlowy ,
Miejsce :
Okres :   1889

 

FREILICH  J.

Działalność :   hotel , restauracja ,
Miejsce :
Okres :   1878-89

FRENKIEL  ABRAM  MENDEL spółka z MONDRY HERSZ NOAH i MOSZE

Działalność :   handel artykułami kolonialnymi ,
Miejsce :   ul. Płocka 35 ,
Okres :   1917-33

 

FRENKIEL  A.

Działalność :   konfekcja ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1926-30

 

FRENKIEL  A.

Działalność :   handel artykułami spożywczymi ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1928-30

 

FRENKIEL  DAWID

Działalność :   konfekcja oraz handel towarami bławatnymi i łokciowymi ,
Miejsce :   ul. St. Działdowska ,
Okres :   1919-30

 

FRENKIEL  FISZEL

Działalność :   sklep – sprzedaż zboża i nasion ,
Miejsce :   ul. Działdowska 20 , ul. Stary Rynek 7 ,
Okres :   1925-33

 

FRENKIEL  J.

Działalność :   sklep ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1910-14

 

FRENKIEL  M.

Działalność :   produkcja octu ,
Miejsce :   ul. Krzynowłodzka ,
Okres :   1926-30

 

FRENKIEL  Z.

Działalność :   handel obuwiem ,
Miejsce :   ul. Warszawska ,
Okres :   1930

 

FRIDLAND  S.

Działalność :   piekarnia ,
Miejsce :   ul. Działdowska ,
Okres :   1926-27

 

FROIMOWICZ  ŁAJA

Działalność :   sklep spożywczy ,
Miejsce :   ul. Niborska 1 ,
Okres :   1918-28

 

FROMBERG  LEJB

Działalność :   dorożkarz ( dorożka nr 31 ) ,
Miejsce :   ul. Kościelna ,
Okres :   1927

 

FROMO  SZMUL

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1928-30

 

FROMO  SZMUL

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :   ul. Płocka ,
Okres :   1928-30

 

FRYD  BEREK

Działalność :   ekspedytor ,
Miejsce :
Okres :   1919

 

FRYD  D.

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :   ul. Niborska ,
Okres :   1928-30

 

FRYDENBERG  ABRAM

Działalność :   handel zbożem ,
Miejsce :   ul. Warszawska 59 ,
Okres :   1939

 

FRYDMAN  BRANA

Działalność :   sklep z cukierkami , ciastkami i wodą sodową oraz wyszynk piwa ,
Miejsce :   ul. Płocka 12 ,
Okres :   1927-30

 

FRYDMAN  DAWID

Działalność :   hotel ” Victoria „, jadłodajnia ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek 22 ,
Okres :   1934

 

FRYDMAN  MAJER

Działalność :   sklep bławatny ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ( sklep magistracki nr 7 ) ,
Okres :   1920-30

 

FUKS  ABRAM

Działalność :   handel mąką i otrębami ; młyn motorowy ,
Miejsce :   ul. Krzywa 3 ; ul. Szewska ,
Okres :   1926-30 ; 1939

 

FURMAŃSKA  D.

Działalność :   krawiectwo damskie ,
Miejsce :   ul. Stary Rynek ,
Okres :   1928-30

 

FURMAŃSKI  M.

Działalność :   krawiec ,
Miejsce :   ul. Zduńska ,
Okres :   1929